Categories
Portfolio

Course Schedule Plugin for WordPress

เนื่องจากทางลูกค้าซื้อธีม ที่มีระบบขายคอรส์ มาให้ ปรับแต่ง ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ คือยังไม่มี หน้าที่แสดงผลคอร์สต่างๆ เป็นแบบปฏิทิน

ทางเราก็เลยสร้าง Plug-in ขึ้นมาให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ลูกค้าต้องการ

By Mai

ชื่อใหม่ครับ ชอบการพัฒนาเว็บไซต์ ศึกษาหาข้อมูลอยู่เรื่อย มีความรู้หรือเทคนิคอะไรใหม่ๆ ก็จะมาแบ่งปันกันครับ