การใช้ number format ใน javascript

number format ก็คือ ฟังก์ชั่นที่ทำให้ตัวเลขธรรมดา กลายเป็นตัวเลขที่มี ลูกน้ำ(,) และ จุดทศนิยม (.) เช่น 1234.56 พอผ่าน ฟังก์ชั่น number_format ก็จะกลายเป็น 1,234.56 ประมาณนี้ เผื่อการแสดงผลที่สวยงาม

 

ใน PHP และ อีกหลายๆภาษา ก็น่าจะมี ฟังก์ชั่น ประมาณนี้ แต่ว่าใน javascript มันไม่มีมาให้ ผมก็เลยไปลองค้นหาดู ก็ไปเจอที่ stackoverflow

ก็ไปเจอกับฟังก์ชั่นนี้ ซึ่งเป็นฟังชั่นที่ต้องเขียนเพิ่มเข้าไป

พารามิเตอร์แรก คือ จำนวนตัวเลขหลังจุดทศนิยม

พารามิเตอร์ที่สอง คือ สัญลักษณ์ของทศนิยม

พารามิเตอร์ที่สาม คือ สัญลักษณ์ของตัวขั้นหลัก

เวลาใช้ก็ง่ายๆ

ผลลัพธ์จะได้

หรือจะรับค่ามาเป็นตัวแปรก่อน แล้วค่อยแปลงก็ได้ครับ

ผลลัพธ์จะได้

Link สำหรับหาข้อมูลเพิ่มเติม
http://stackoverflow.com/questions/149055/how-can-i-format-numbers-as-money-in-javascript